Tài liệu ôn tập môn sức bền vật liệu trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Tài liệu ôn tập môn sức bền vật liệu trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Trong phần tài liệu ôn tập này dành cho các bạn sinh viên được trích từ một đề thi của trường đại học bách khoa Đà Nẵng môn sức bền vật liệu với 4 câu, những bạn sinh viên nào đang chuẩn bị thi môn này có thể tham khảo qua


NỘI DUNG MÔN HỌC: SỨC BỀN VẬT LIỆU

Chương 1. Những khái niệm cơ bản

Chương 2. Lý thuyết về ngoại lực và nội lực

Chương 3. Thanh chịu kéo – nén đúng tâm

Chương 4. Trạng thái ứng suất

Chương 5. Đặc trưng hình học phẳng của mcn

Chương 6. Xoắn thuần túy thanh thẳng có mcn tròn

Chương 7. Uốn ngang phẳng các thanh thẳng

Chương 8. Thanh chịu lực phức tạp

Chương 9. Ổn định thanh chịu nén

Chương 10. Chuyển vị hệ thanh

Chương 11. Cách giải hệ siêu tĩnh theo phương pháp lực

Chương 12. Tải trọng động

Chương 13. Uốn ngang uốn dọc đồng thời

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KỲ HỌC PHẦN SBVL

1. Kéo – nén đúng tâm:

 • Nội lực, biểu đồ nội lực
 • Ứng suất, trạng thái ứng suất
 • Ứng suất nguy hiểm, điều kiện bền
 • Biến dạng – chuyển vị, điều kiện cứng, bài toán siêu tĩnh
 • Ba dạng bài toán cơ bản: kiểm tra điều kiện an toàn, tìm tải trọng cho phép, tìm kích thước cho phép.

2. Xoắn thuần túy thanh thẳng có mcn tròn:

 • Nội lực, biểu đồ nội lực
 • Ứng suất, trạng thái ứng suất
 • Ứng suất nguy hiểm, điều kiện bền
 • Biến dạng – chuyển vị, điều kiện cứng, bài toán siêu tĩnh
 • Ba dạng bài toán cơ bản: kiểm tra điều kiện an toàn, tìm tải trọng cho phép, tìm kích thước cho phép.

3. Uốn ngang phẳng các thanh thẳng

 • Nội lực, biểu đồ nội lực Qy, Mx
 • Ứng suất, trạng thái ứng suất
 • Ứng suất pháp nguy hiểm, điều kiện bền của dầm theo trạng thái ứng suất đơn
 • Biến dạng – chuyển vị ( phương trình vi phân của đường đàn hồi)
 • Ba dạng bài toán cơ bản: kiểm tra điều kiện bền, tìm tải trọng cho phép, tìm kích thước cho phép.

4. Thanh chịu lực phức tạp
Ba bài:

 • Uốn xiên
 • Uốn + kéo nén ( kéo – nén lệch tâm)
 • Uốn + xoắn

Nội dung trong mỗi bài:

 • Khái niệm
 • Ứng suất trên mặt cắt ngang
 • Biểu đồ ứng suất
 • Trạng thái ứng suất, điều kiện bền

5. Chuyển vị hệ phẳng đàn hồi tuyến tính

 • Trạng thái “m”?
 • Trạng thái “k”?
 • Công thức tích phân hoặc nhân biểu đồ?

6. Ổn định thanh nén đúng tâm

 • Điều kiện đối với đối tượng tính ổn định?
 • Cách xác định ứng suất tới hạn và lực tới hạn trong và ngoài miền đàn hồi?
 • Điều kiện ổn định?

* Lưu ý: Đề thi 04 câu – 04 nội dung. Thời gian làm bài 90′.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*