Không có ảnh

Đề thi giao lưu HSG toán lớp 9 năm học 2018 – 2019 huyện Tam Dương có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc phê duyệt vào năm học 2018 – 2019 dành cho các em học sinh giỏi môn toán 9 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán học 9 năm 2018 – 2019 huyện Tam Dương có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 9 năm học 2017 – 2018 huyện Tam Dương có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc phê duyệt vào năm học 2017 – 2018 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 9 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán học 9 năm 2017 – 2018 huyện Tam Dương có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG toán lớp 9 năm học 2010 – 2011 thành phố Đà Nẵng có đáp án

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn toán trong năm học 2010 – 2011 của sở giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng có thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian ra đề. Các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi chọn HSG toán lớp 9 năm học 2010 – 2011 thành phố Đà Nẵng có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG toán lớp 9 năm học 2017 – 2018 tỉnh Đồng Tháp

Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán lớp 9 cấp tỉnh trong năm học 2017 – 2018 được giởi giáo dục và đào tạo Đồng Tháp phê duyệt ngày thi vào 25/3/2018 với thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian ra đề. Các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi chọn HSG toán lớp 9 năm học 2017 – 2018 tỉnh Đồng Tháp này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức