Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 8 năm học 2015 – 2016 huyện Củ Chi có đáp án

Đề thi này được duyệt và cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 8 thi vào ngày 04 tháng 04 năm 2016 với thời gian làm bài 120 phút với 5 câu hỏi. Các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi chọn HSG toán lớp 8 năm học 2015 – 2016 huyện Củ Chi có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG toán lớp 8 năm học 2012 – 2013 tỉnh Bắc Giang có đáp án

Đề thi lựa chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh của Bắc Giang được duyệt vào năm học 2012 – 2013 dành cho các em học sinh lớp 8 với thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian ra để với 5 câu hỏi. Các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi chọn HSG toán lớp 8 năm học 2012 – 2013 tỉnh Bắc Giang có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức