Đồ án môn thông gió và xử lý khí thải khoa quản lý môi trường của Mỹ Trinh

Đồ án môn thông gió và xử lý khí thải khoa quản lý môi trường của Mỹ Trinh

Đồ án môn thông gió và xử lý khí thải này được thực hiện dưới giảng viên hướng dẫn thạc sĩ Nguyễn Thị Lê và sinh viên thực hiện là bạn Cao Thị Mỹ Trinh Lớp 15 Kkoa Quản lý môi trường


Loại file: noneDung lượng: 2 MB
746 lượt tải
Tải tài liệu

Ngày nay, môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật cộng thêm quá trình đô thị hoá ngày càng nhanh làm cho tình hình ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng ngày càng trầm trọng.

Với tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường như vậy, các cấp các ngành trong cả nước đã và đang đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, môi trường không khí ở nước ta hiện nay, đặt biệt là ở các khu công nghiệp và các đô thị lớn vẫn tồn tại dấu hiệu ô nhiễm đáng lo ngại. Phần lớn các nhà máy xí nghiệp chưa được trang bị các hệ thống xử lý bụi và khí thải độc hại. Hàng ngày hàng giờ vẫn đang thải vào khí quyển một lượng lớn các chất độc hại làm cho bầu khí quyển xung quanh các nhà máy trở nên ngột ngạt khó chịu .

Còn ở các đô thị do tốc độ phát triển nhanh cộng với thiếu qui hoạch hợp lý nên khu vực cách ly của khu công nghiệp ngày càng bị lấn chiếm hình thành các khu dân cư làm cho môi trường ở đây thêm phần phức tạp và khó được cải thiện.

Trên cơ sở những kiến thức đã được học và được cô giáo, thầy giáo hướng dẫn, em đã hoàn thành đồ án kiểm soát môi trường không khí..

Nội dung đồ án gồm các vấn đề: Tính toán sự khuếch tán ô nhiễm từ các ống khói. Thiết kế hệ thống xử lý khí (SO2) đạt yêu cầu cho phép. Tính toán thông gió cho nhà công nghiệp. Các bản vẽ kèm theo. Sau một thời gian được sự hướng dẫn của thầy cô bộ môn, đồ án về cơ bản đã được hoàn thành .

PHẦN 1:TÍNH TOÁN PHẦN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ BÊN TRONG
CÔNG TRÌNH CHO PHÂN XƯỞNG GIA CƠ KHÍ…Error! Bookmark not defined.
Chương 1: TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA………………………………………………………………7
I.Tra thông số tính toán bên ngoài công trình: ……………………………………………………….7
II. Chọn thông số tính toán bên trong nhà ……………………………………………………………..7
III. Tính tổn thất nhiệt ………………………………………………………………………………………..8
1. Chọn kết cấu bao che………………………………………………………………………………………8
1.1. Tường ngoài: tường chịu lực, gồm có ba lớp:………………………………………………….8
1.2. Tường trong phân xưởng : là loại tường mỏng hơn cũng gồm có 3 lớp: ……………..8
1.3. Cửa sổ: bề mặt tường và cửa sổ mái là giống nhau, kết cấu là cửa bằng kính có
song chắn bằng thép, có các thông số là:……………………………………………………………….9
1.4.Cửa chính: cửa thép với các thông số như sau ………………………………………………….9
1.5. Mái che: là mái tôn với các thông số kĩ thuật là :……………………………………………..9
1.6. Nền: lựa chọn là loại nền không cách nhiệt, với các lớp vật liệu đặc trưng. Ta chia
nền ra làm 4 lớp như sau : …………………………………………………………………………………..9
2. Tính tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che……………………………………………………………..9
3. Tổn thất nhiệt bổ sung theo phương hướng………………………………………………………11
4. Tính tổn thất nhiệt do mang vật liệu vào bên trong nhà…………………………………….13
5. Tính toán tổn thất nhiệt do rò gió ……………………………………………………………………14
6. Tổn thất nhiệt do làm nóng vật liệu từ ngoài mang vào……………………………………..15
IV. Tính toán tỏa nhiệt………………………………………………………………………………………16
1. Toả nhiệt do thắp sáng:………………………………………………………………………………….16
2. Toả nhiệt do máy móc động cơ dùng điện : ……………………………………………………..16
3. Toả nhiệt do người: ………………………………………………………………………………………17
4. Toả nhiệt do quá trình làm nguội sản phẩm từ lò nung:……………………………………..18
5. Toả nhiệt do lò:……………………………………………………………………………………………18
6. Tính toán tổng nhiệt tỏa…………………………………………………………………………………37
V. Tính toán thu nhiệt vào mùa hè. …………………………………………………………………….37
1. Bức xạ mặt trời qua cửa kính: ………………………………………………………………………..38
2. Bức xạ mặt trời qua mái ………………………………………………………………………………..38

Chương 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ BÊN TRONG CÔNG
TRÌNH CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ ……………………………………………………………..41
I. TÍNH LƯU LƯỢNG THÔNG GIÓ ………………………………………………………………..41
II. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG ĐƯỜNG ỐNG THỔI:Error! Bookmark not
defined.
1. Sơ đồ hệ thống thông gió……………………………………………………………………………….44
2. Bảng tính thủy lực thông gió ………………………………………………………………………….44
3. Chọn quạt và động cơ cho hệ thống hút:………………………………………………………….49
PHẦN 2 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ…………………………………………………………………………..53
Chương 1: TÍNH SẢN PHẨM CHÁY………………………………………………………………..53
I. Nhiệm vụ thiết kế:…………………………………………………………………………………………53
II. Tính sản phẩm cháy:…………………………………………………………………………………….53
III. Tính tải lượng: ……………………………………………………………………………………………55
IV .Tính hiệu suất xử lí:…………………………………………………………………………………….55
Chương 2: TÍNH KHUẾCH TÁN………………………………………………………………………57
I. Tra số liệu khí tượng: …………………………………………………………………………………….57
II. Tính chiều cao hiệu quả:……………………………………………………………………………….58
III. Xác định nồng độ cực đại, nồng độ trên mặt đất……………………………………………..59
IV. Xác định nồng độ Cx của các chất theo từng nguồn, từng mùa, độ cao và khoảng
cách x……………………………………………………………………………………………………………..60
V. Vẽ đồ thị Cx:…………………………………………………….Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI …………………………………………….66
I. Lựa chọn sơ đồ hệ thống xử lý bụi………………………..Error! Bookmark not defined.
II. Tính toán thiết bị……………………………………………….Error! Bookmark not defined.
1. Tính chọn xyclon chùm………………………………………Error! Bookmark not defined.
2. Tính toán thuỷ lực…………………………………………………………………………………………70
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………………7
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………………75

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*