Mẫu báo cáo đồ án kĩ thuật điện – điện tử trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Mẫu báo cáo đồ án kĩ thuật điện – điện tử trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Mẫu báo cáo đồ án kĩ thuật điện – điện tử: thiết kế chế tạo mô hình cung cấp điện cho căn hộ.


Loại file: pdfDung lượng: 26 KB
2.05k lượt tải
Tải tài liệu

Phần 1. Trình bày đồ án

1.1 Các quy định về chiều dài, font và khổ giấy

Đồ án phải được in trên giấy A4 với font chữ 13, Times New Roman (Unicode); lề trên: 2,54 cm; lề dưới: 2,54 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2,0 cm. Tổng số trang của đồ án từ 50 trang trở lên (với giãn dòng 1.5), không kể phần phụ lục.

Tổng số trang của báo cáo thực tập tốt nghiệp nằm trong khoảng từ 20 đến 30 trang.

1.2 Thứ tự các phần của đồ án

            1.2.1 Bìa ngoài

Bìa ngoài bao gồm các thông tin sau (xem Phụ lục 1):

  • Trường Đại học Vinh (kèm theo biểu tượng của trường)
  • Viện Kỹ thuật và Công nghệ
  • Tên đồ án
  • Tên tác giả, lớp và khoá học của tác giả
  • Tên các giảng viên hướng dẫn (ghi đầy đủ học hàm và học vị)
  • Tháng và năm viết đồ án

          1.2.2 Bìa trong      

Ngoài các nội dung giống hệt như bìa ngoài còn có tên của cán bộ phản biện do chủ tịch hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp điền vào (xem Phụ lục 1).

            1.2.3 Lời nói đầu

Phần này trình bày một cách rất khái quát về mục đích của đồ án đồng thời bao gồm lời cảm ơn đối với những tổ chức và cá nhân đã góp phần trong việc hoàn thiện đồ án.

            1.2.4 Tóm tắt đồ án

Phần này trình bày những mục đích và các kết luân quan trọng nhất của đồ án với chiều dài khoảng 1 trang bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh.

            1.2.5  Mục lục

Phần mục lục liệt kê tên và đánh số trang các chương, các mục lớn trong chương và các mục nhỏ trong các mục lớn (xem Phụ lục 4). Nếu soạn thảo bằng Microsoft Word, có thể sử dụng chức năng tự động tạo mục lục (References à Table of Contents). Chú ý để có thể sử dụng chức năng này, tiêu đề của chương và của các mục trong chương phải được định dạng kiểu Heading1, 2, 3 …

            1.2.6 Danh sách hình vẽ

Danh sách hình vẽ liệt kê tên và đánh số trang của các hình vẽ trong đồ án. Nếu soạn thảo bằng Microsoft Word, có thể sử dụng chức năng tự động tạo danh sách hình vẽ (References à Insert Table of Figures). Chú ý để có thể sử dụng chức năng này, phải sử dụng chức năng Referencesà Insert Caption mỗi khi thêm chú thích của hình vẽ.

1.2.7 Danh sách các bảng biểu

Danh sách các bảng biểu liệt kê tên và đánh số trang của các bảng biểu trong đồ án. Nếu soạn thảo bằng Microsoft Word, có thể sử dụng chức năng tự động tạo danh sách các bảng biểu (References à Insert Table of Figures). Chú ý để có thể sử dụng chức năng này, phải sử dụng chức năng ReferencesàInsert Caption mỗi khi thêm chú thích của bảng biểu.

1.2.8 Danh sách các từ viết tắt

Danh sách các từ viết tắt liệt kê và giải thích nghĩa của các từ viết tắt dùng trong đồ án. Các từ viết tắt cần được diễn giải đầy đủ lần đầu tiên xuất hiện trong đồ án.

1.2.9 Phần mở đầu 

Phần mở đầu sẽ phải giới thiệu được vấn đề mà đồ án cần giải quyết, mô tả được các phương pháp hiện có để giải quyết vấn để, trình bày mục đích của đồ án song song với việc giới hạn phạm vi của vấn đề mà đồ án sẽ tâp trung giải quyết. Phần này cũng sẽ giới thiệu tóm tắt các nội dung sẽ đựơc trình bày trong các chương tiếp theo.

1.2.10  Các chương tiếp theo

Mỗi chương sẽ bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu các phần chính sẽ được trình bày trong chương đó và kết thúc bằng một đoạn tóm tắt các kết luận chính của chương.

Nói chung các nội dung trong một quyển đồ án thường chia thành hai phần: (1) Các chương đầu là phần cơ sở lý thuyết; (2) Các chương sau là phần sinh viên tự phát triển, thí dụ như xây dựng thuật toán, xây dựng chương trình, mô phỏng, tính toán, thiết kế .v.v.

Chú ý phân bố chiều dài mỗi chương cho hợp lý. Nói chung các chương nên có chiều dài tương đương nhau.

1.2.11 Kết luận

Kết luận chung cho các chương trong đồ án, nhấn mạnh những vấn đề đã giải quyết đồng thời trình bày các vấn đề vẫn chưa được giải quyết và đưa ra kiến nghị, đề xuất.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*