Không có ảnh

Hướng dẫn đồ án thiết kế mạng điện 1 trường ĐH Bách Khoa TPHCM

Nội dung của cuốn sách gồm các nội dung: phân tích nguồn và phụ tải; cân bằng công suất trong hệ thống điện; dự kiến các phương án về mặt kỹ thuật; so sánh phương án về kinh tế; sơ đồ nối dây chi tiết cho mạng điện và trạm biến áp; bù kinh tế trong mạng điện; tính toán cân bằng chính xác công suất kháng và tính toán phân bố thiệt bị bù cưỡng bức…

Không có ảnh

Mẫu báo cáo đồ án giải thuật và lập trình trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Mẫu báo cáo đồ án môn giải thuật và lập trình, khung sườn báo cáo môn học, cách báo cáo đồ án môn giải thuật và lập trình đại học Bách khoa. Nếu như bạn sinh viên nào vẫn chưa biết tạo một đồ án theo mẫu nào thì có thể tham khảo khung đồ an được một bạn sinh viên học trường ĐH bách khoa Đà Nẵng xây dựng vào năm 2017

Không có ảnh

Đồ án thiết kế tính toán chế tạo lò hơi của sinh viên Nguyễn Đình Luyện 16N1

Đồ án thiết kế tính toán chế tạo lò hơi, đồ án năm 3 sinh viên khoa nhiệt, đồ án gồm một bản thuyết minh file docx và một file dwg (Autocad) được nén vào file ZIP. Nếu bạn sinh viên nào cũng đang làm đồ án chuyên đề lò hơi thì có thể tham khảo bài của bạn Nguyễn Đình Luyện thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên phố giáo sư, tiến sĩ Hoàng Ngọc Đồng các bạn có thể tham khảo ở phần dưới đây

ad