Không có ảnh

Đề HSG tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 cấp thành phố có đáp án – đề số 24

Đề số 24 là một tài liệu cấp thành phố được phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp thành phố khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 cấp thành phố có đáp án – đề số 24 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề HSG tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 trường THCS Chu Văn An có đáp án – đề số 17

Đề số 17 là một tài liệu trường THCS Chu Văn An được phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 trường THCS Chu Văn An có đáp án – đề số 17 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề HSG tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 trường THCS Thanh Cao có đáp án – đề số 16

Đề số 16 là một tài liệu trường THCS Thanh Cao được phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 trường THCS Thanh Cao có đáp án – đề số 16 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề HSG vật lý 6 năm 2020 – 2021 cấp huyện có đáp án – đề số 7

Đề số 7 là một tài liệu cấp huyện được phê duyệt vào năm học 2020 – 2021 dành cho các em học sinh giỏi môn vật lý lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi vật lý 6 năm 2020 – 2021 cấp huyện có đáp án – đề số 7 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề HSG tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 cấp huyện có đáp án – đề số 13

Đề số 13 là một tài liệu cấp huyện được phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 cấp huyện có đáp án – đề số 13 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề HSG vật lý 6 năm 2018 – 2019 cấp huyện có đáp án – đề số 6

Đề số 6 là một tài liệu cấp huyện được phê duyệt vào năm học 2018 – 2019 dành cho các em học sinh giỏi môn vật lý lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi vật lý 6 năm 2018 – 2019 cấp trường có đáp án – đề số 2 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

2 Đề HSG ngữ văn lớp 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Phù Mỹ có đáp án

Là một tài liệu cấp trường huyện được phòng GD & ĐT Phù Mỹ phê duyệt vào năm học 2020 – 2021 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp trường nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Phù Mỹ có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề HSG tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 cấp trường có đáp án – đề số 11

Đề số 11 là một tài liệu cấp trường được phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 cấp trường có đáp án – đề số 11 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG ngữ văn lớp 6 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Châu Thành có đáp án

Là một tài liệu cấp huyện được phòng GD & ĐT Châu Thành phê duyệt vào năm học 2012 – 2013 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Châu Thành có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức