Không có ảnh

Đề thi học kì 2 ngữ văn 6 năm học 2011 – 2012 trường THCS Lê Lợi có đáp án

Tài liệu về đề thi học kì 2 môn ngữ văn dành cho học sinh lớp 6 trong năm học 2011 – 2012 do giáo viên trường trung học cơ sở Lê Lợi biên soạn và được phòng giáo dục và đào tạo Vinh duyệt…Các bạn học sinh, các thầy cô hay phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát chất lượng học kì 2 lớp 6 môn văn năm 2011 – 2012 trường THCS Lê Lợi có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG ngữ văn lớp 6 năm 2014 – 2015 phòng GD & ĐT Tân Lạc có đáp án

Là một tài liệu cấp trường được phòng GD & ĐT Tân Lạc phê duyệt vào năm học 2014 – 2015 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp trường nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2014 – 2015 phòng GD & ĐT Tân Lạc có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG ngữ văn lớp 6 năm 2014 – 2015 huyện Hoằng Hóa có đáp án

Là một tài liệu cấp huyện được phòng GD & ĐT Hoằng Hóa phê duyệt vào năm học 2014 – 2015 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2014 – 2015 huyện Hoằng Hóa có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG ngữ văn lớp 6 năm 2013 – 2014 trường THCS Đáp Cầu có đáp án

Là một tài liệu thuộc trường THCS Đáp Cầu được phòng GD & ĐT Bắc Ninh phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp trường nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2013 – 2014 trường THCS Đáp Cầu có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2018 – 2019 huyện Xuân Trường

Là một tài liệu thuộc huyện Xuân Trường phê duyệt vào năm học 2018 – 2019 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2018 – 2019 Xuân Trường có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi khảo sát giữa học kì 2 lớp 6 môn toán năm học 2018 – 2019 trường THCS Văn Quán

Bài viết đề thi khảo sát học kì 2 toán lớp 6 trong năm học 2018 – 2019 do giáo viên trường trung học cơ sở Văn Quán biên soạn…Các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng tài liệu đề thi khảo sát học kì 2 lớp 6 môn toán năm học 2018 – 2019 trường THCS Văn Quán thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm học 2017 – 2018 trường THCS Văn Quán

Bài viết đề thi học kì 1 toán lớp 6 trong năm học 2017 – 2018 do giáo viên trường trung học cơ sở Văn Quán biên soạn…Các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng tài liệu đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm học 2017 – 2018 trường THCS Văn Quán thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi khảo sát giữa học kì 1 lớp 6 môn toán năm học 2018 – 2019 trường THCS Văn Quán

Bài viết đề thi khảo sát học kì 1 toán lớp 6 trong năm học 2018 – 2019 do giáo viên trường trung học cơ sở Văn Quán biên soạn…Các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng tài liệu đề thi khảo sát học kì 1 lớp 6 môn toán năm học 2018 – 2019 trường THCS Văn Quán thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm học 2018 – 2019 trường THCS Văn Quán

Bài viết đề thi học kì 1 toán lớp 6 trong năm học 2018 – 2019 do giáo viên trường trung học cơ sở Văn Quán biên soạn…Các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng tài liệu đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm học 2018 – 2019 trường THCS Văn Quán thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức